Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Bloga internetowego Profesjonalne  Kosmetyki Ambra Group zwanego dalej Blogiem, prowadzonego przez Ambra Group s.c.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Administrator – osoba prowadząca i zarządzająca Blogiem będąca jednocześnie moderatorem każdego działu Bloga. Postanowienia dotyczące moderatora stosuje się odpowiednio do administratora.
Moderator – osoba strzegąca porządku w powierzonym dziale Bloga. Moderator posiada uprawnienia modyfikacji zawartości powierzonego działu Bloga, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Blogiem bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
Dział Bloga – wyodrębniona z całości część Bloga ze względu przeznaczenie i zawartość merytoryczną. Użytkownik – osoba, która została zarejestrowana na Blogu mająca prawo do przeglądania zawartych na Blogu treści oraz komentowania.
Logowanie – proces identyfikacji użytkownika Bloga przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego hasła.

II. Użytkownicy

Użytkownikiem jest każda zarejestrowana przez administratora osoba fizyczna. Rejestracja użytkowników odbywa się na oznaczonej stronie internetowej Bloga. Podczas rejestracji wymagane jest podanie: adresu e-mail oraz hasła za pomocą którego użytkownik będzie się logował do Bloga. Każdy użytkownik działa na Bloga pod nazwą. Rejestr użytkowników prowadzi administrator.

III. Komentarze

Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania komentarzy na Blogu. Zamieszczanie komentarzy na Blogu możliwe jest po uprzednim zalogowaniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na Blogu przez użytkowników. Zamieszczanie na Blogu treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami jest zabronione. Opublikowanie komentarza zawierającego takie treści powoduje usunięcie postu przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania prawa przez użytkownika na Bloga administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Zamieszczanie na Blogu komentarzy zawierających reklamę serwisów konkurencyjnych jest niedozwolone, komentarze takie zostaną usunięte, a użytkownik zamieszczający reklamę zbanowany. Publikacja postów na Blogu wiąże się z automatycznym przekazaniem autorskich praw majątkowych do publikowanych treści na rzecz właściciela Bloga. Tym samym właściciel Bloga nie ma obowiązku kasowania komentarzy opublikowanych na Blogu, nawet jeżeli ich autor wyrazi takie życzenie.

IV. Ochrona danych

Skrypt tego Bloga wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Bloga. Twój adres email jest wykorzystywany dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare). Zastrzegamy sobie również prawo do wysłania emaili promocyjno-reklamowych na podany przez Ciebie adres email. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są przekazywane w żadnej postaci innym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych lub też dalszego przetwarzania. Dane są odpowiednio zabezpieczone i dostępne tylko administracji.

V. Postanowienia końcowe

Administrator obowiązany jest powiadomić użytkowników o każdej zmianie regulaminu. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Bloga. Klikając poniżej link “Zgadzam Się na te warunki” akceptujesz powyższy regulamin oraz zasady BLOGA PROFESJONALNE KOSMETYKI AMBRA.

Dodaj komentarz